Hur du justera spårning på en 2003 Daewoo VCRDVD spelare?

Om du inte har fjärrkontrollen, eller även om du gör det, prova att använda kanal upp/ner. Detta är fabriken standardknappar för att justera spårningen för videobandspelarens.