Hur du plocka isär en Springfield 67 hagelgevär?

Hur du plocka isär en Springfield 67 hagelgevär?

Stevens 67 liknar Stevens 520, vilket diskuteras i Gun Digest bok av skjutvapen montering och demontering volym 5 (omarbetad). Denna bok kan ofta hittas på Amazon.com eller eBay.