Hur du sammanfatta en berättelse?

Det bästa sättet att sammanfatta en berättelse är att dra ut det är viktigaste delar. Du vill tala mycket kort om tecken också.