Hur du skriver i bakåt bokstäver?

Hur du skriver i bakåt bokstäver?

Det finns bakåt bokstäver i den teckenuppsättning, och det finns webbplatser från tredje part som simulerar bakåt att skriva genom att skapa ASCII-kompatibla Unicode-tecken (faktiskt inte en omvänd ASCII-brev).
Mest "spegel text" och "bakåt text" platser bara vända på bokstäver.

Bakåt tecken bör inte användas på WikiAnswers. De kan tolkas som nonsens, och användare kan varnade eller begränsas.