Hur du stänger av bilbälte sensorn på en 2005 Pontiac Vibe?

www.GenVibe.com gå till www.genvibe.com för alla era svar!
Detta kommer att stänga av pip men det fortfarande blinkar.
1) vända bilen "På", men starta inte motorn (lämna din foten från bromsen). Cykeln din resa återställa ratten tills det står ODO. Stänga av tändningen tillbaka. Vänta ett par sekunder. 2) se till att bältet inte är fäst 3) slå på tändningen igen, startar inte bilen (lämna du fot bort paus) så snart du ser allt lyser upp, håll resan återställa knopp och göra en lång 12 andra antal. 4) hålla fingret på resa Återställ vredet. Spänn fast säkerhetsbältet, så snart du fäst säkerhetsbältet, bör du se ODO displayen går från XXXX miles till "b-på". Då ta fingret off resa Återställ vredet och tryck igen. Det bör cykla till "b-off". Du ska vara redo och stänga av tändningen och lossa säkerhetsbältet.