Hur eller var kan jag komma åt efter en bankkonkurs på mina aktier?

Fråga:

Anta att banken där jag hålla min aktier går i konkurs. Hur eller var kan jag komma åt sedan mina aktier? Hanterar jag min vp-konto online?


Svar:

Hur du räkna? Bankkonkurser var ett ämne ännu mer för några år sedan. Eller finns det ingen tysk bank? I USA eller någon annanstans, och om det är ingen depå men "Depå" från dig få utdrag, men produkter som handlas på börser inte är det, andra regler kan gälla.

Depå i Lux, också en i EU, visas inte i balansräkningen för banken. Det är deras pengar när som helst och deras aktier är när som helst. Om banken går i konkurs, berör den lilla du. Då, kan det också vara att Deotgeschäft överförs lätt någonstans och ingenting förändras för dig. Men annars blir det som, genom vilka du har tillgång.

Övergripande en del av det beror dock vad och hur man kör banken i konkurs ytterligare. Din insättning är fortfarande din och tenderar att du också – åtminstone en eller två dagar senare - tillgång.

"Online" gör liten skillnad. Aktierna är inte ja också annars i källaren.