Hur en sjöstjärna läka?

Om en sjöstjärna förlorar en arm, har befogenhet att regenerera, vilket innebär att det kan växa dess bihang tillbaka. I själva verket om en levande sjöstjärna förlorat alla sina ben (så att det bara skulle vara 5 seprate ben - eller, på minst, de flesta av tid 5 benen) så länge som varje ben har del av den centrala kroppsdelen, varje ben kan regenerera in i en ny sjöstjärna.