Hur får du in i registret i Windows 7?

Hur får du in i registret i Windows 7?

Gå till sökdialogrutan på start-menyn och skriv in regedit