Hur får en rymdraket från rymden?

Hur får en rymdraket från rymden?

Raket kroppen själv helt enkelt faller tillbaka från rymden, antingen brinna upp på reentryen, stänk i havet och sjunka till botten eller påverkar marken som en meteor.

Om nyttolasten bärs av raketen måste få tillbaka, det antingen helt enkelt följer en ballistisk bana och faller tillbaka ner oberoende av raket (ICBM stridsspets, sondraket instrument paketet) eller måste deorbit genom bränning retrorockets. Återvinning av dessa nyttolaster (om önskat) är en annan fråga.
Vissa satelliter är helt enkelt deorbited så att de kommer att återinträda i atmosfären, burnup, och förstörs så att de inte ger en källa av farlig utrymme skräp (eller i vissa fall om satelliten serveras en sekretessbelagda funktion så att bitarna inte kan återvinnas och analyseras av säkerhetsskäl).