Hur får man bort av bin som bor utanför antlike hills i din trädgård?

Främjande av en lusher växternas tillväxt och användning av insekt nät och insektsmedel kan bli av med välgörande cicada killer getingar [Specius spp] som bor utanför antlike hills i trädgården. I allmänhet bor inte dessa nyttiga rovdjur av cikador där vegetationen inte är gles, fläckvis eller inkonsekvent. Insekticider som innehåller sådana aktiva ingredienser som karbaryl tenderar att väljas när breda områden behöver behandlas. Insekticider som innehåller sådana aktiva ingredienser som permetrin eller pyrethrin tenderar att väljas när området är smalare eller upp nära.

Men oavsett det insektsmedel valt, det är viktigt att göra följande:
1. har den produktens etikett och sådan relevant information som produktens toll gratis nummer och områdets Nödkontakter i en lättillgänglig, logisk plats;
2. hålla området rensat från alla husdjur och människor, särskilt av de mycket unga och gamla.
3. Läs och följ produktinstruktionerna för;
4. Använd en ficklampa som ger ett rött ljus;
5. bära skyddskläder, topp till tå.

Insekticider måste tillämpas i mörkret när honorna, som kan svida, är inne i hålor.

Män, som kan hittas utanför hålor även på natten, kan inte sticka. De är lätta att fånga med en insekt netto under dagen.