Hur får man genom bevakade rummet på förfalskad ö?

Hur får man genom bevakade rummet på förfalskad ö?

Black Widow's lair, går längs nedre nivå och sedan hoppa upp, över och bakom vakten på den andra nivån. När den kvinnliga vakten på den tredje nivån vänder sig bort, hoppa upp och noggrant gå bakom henne tills du når den fjädrande stolen. Det bör kasta dig upp och lämnade till dörren, som öppnas av nyckelkort.