Hur får man kött på Doodle Gud 2?

Hur får man kött på Doodle Gud 2?

människa och ko