Hur får man minimalistisk?

Hur får man minimalistisk?

Du får inte minimalistisk, du blir det genom att göra den minsta mängden arbete möjligt.