Hur får man testikelcancer?

Testikelcancer uppstår om en cell delar sig felaktigt och passerar sedan denna mutation på dess dotterceller. Testiklarna är benägna att cancer eftersom de ständigt dividera och ständigt gör dotterceller, så är utsatta för att göra fel ibland.

Några av de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla testikelcancer, än att ha testiklar, är ett tillstånd som kallas kryptorkism. Detta innebär i princip dina testiklar inte ner på sina egna. Ju längre de bo i buken, desto större chans att de kan utvecklas till cancer. Andra riskfaktorer är att ha haft påssjuka, efter att ha haft ett ljumskbråck och en stillasittande livsstil.

Men den främsta orsaken till testikelcancer är helt enkelt otur, med ingen specifik riskfaktor.