Hur får min nya bil loggas i a. d. gamla ägare till kontanter för clunkers program lång hålla

Fråga:

Hur länge måste jag ha registrerat det nya fordonet på den gamla ägaren, inte att förlora likvida medel för clunkers program? Eller är det tillräckligt att ha en Tageszulasssung?


Svar:

För detta ändamål regeringen inte uttryckt. Således går den kortaste möjliga entré till gamla ägaren.