Hur fixar du bindande bromsar?

Hur fixar du bindande bromsar?

Det finns två sätt.
1. Köp nya bromsbelägg för bromsok, de kan bäras. (Ibland kan du stänga kuddar för att gnuggas åt andra hållet, och det fungerar...)
2. ta del 800 grus (eller högre) sandpapper (eller smärgel duk) och lätt sand kanten av hjulet, om det känns grov bara! Slipa hela fälgen kan orsaka mer bindande.

Det beror också på stil med bromsar. Om du har en bromsok typ broms, många försöker fixa det genom att dra åt främre muttern och som orsakar överdriven dra. Kontrollera din nötter och kontrollera att de är fast men inte alltför hårt. Också, när rost och korrosion blir inne i huset som kan orsaka drag eller en bindning. Lösgöra bostäder från ramens kabel stopp och sedan skjut bostäder av kabeln för att se om det finns föroreningar. Om det finns, kan du antingen ersätta den med en ny kabel eller Smörj den med fett, Skjut huset tillbaka upp och sedan tillbaka igen. Du ser smuts ansamlas så torka bort det tills det är relativt ren igen och regrease.
Också kontrollera linjen av broms kabeln och se till att du inte har en kink någonstans.
Glöm inte att också se till att dina hjul är sant och rak. Som ofta förbises när tänkande det är bara bromsen.