Hur flodhäst anpassa sig till deras vatten livsmiljö?