Hur folk tycker om det Emancipationkungörelsen?

Under inbördeskriget, när President Lincoln gjorde sin Emancipationkungörelsen reaktioner varierade kraftigt. Kritiker och fiender i södra föraktade flytten och förlöjligad även det, även om de flesta av slavar (tyst) firade det. Vissa nordbor motsatte sig det av rädsla att det skulle förlänga kriget onödigt. De flesta nordbor, jublade dock med förhoppningen att, äntligen frihet skulle bli verklighet för alla amerikaner.

BTW, det Emancipationkungörelsen uttryckligen befriade inga slavar alls i några slavstaterna fortfarande lojala mot unionen (för att förhindra att ha dem rebel alltför). Det proklamerade endast slavar gratis i dessa stater sedan i uppror mot unionen (där unionen hade absolut ingen makt att genomdriva det). Så frigjort det Emancipationkungörelsen faktiskt inga slavar alls någonstans. Det primära syftet med det Emancipationkungörelsen var inte att befria slavarna alls eller även för amerikanska konsumtion, men som ett instrument för internationella propaganda (bestämt på britterna som hade förbjudit slaveri i hela det brittiska Imperieorden flera år innan, för att upphöra med stöd för konfederationen och stödja endast unionen) och det fungerade i detta syfte.