Hur förändrades den Emancipationkungörelsen fokus för kriget?

Det gjorde de konfedererade tror att om de vunnit kriget, kunde de hålla slaveri oavsett vad Abraham Lincoln sade i det Emancipationkungörelsen. Så detta krig var en riktigt stor sak att konfedererade eftersom de tror att det är deras rätt till egna slavar. Inte bara Southerns tror att slaveri var lagligt, så gjorde den amerikanska högsta domstolen 1857. Som sågs, tog det fram till December 1865 att passera det 13: e ändringsförslaget för att avsluta slaveri.