Hur förändrades livet för kvinnor under andra världskriget?

Hur förändrades livet för kvinnor under andra världskriget?

De hade ökat ansvar.

D. Det fanns färre män hemma och fler arbetstillfällen.

De hade mer ansvar.
: 3 apex