Hur fort åker Honda 700 trx?

Hur fort åker Honda 700 trx?

Det kommer att köras 72 km/h