Hur framgångsrika var rörelsen för kvinnors rättigheter?

Hur framgångsrika var rörelsen för kvinnors rättigheter?

Mycket lyckad efter ett tag eftersom folk började att tro och förstå där kvinnorna kom från.