Hur fungerar besprutning fruktträd med vatten innan frosten kommer hålla träden från frysning?

Vatten håller träd från att frysa eftersom vattnet släpper värme när det fryser. Denna värme höjer temperaturen i trädet, luften runt trädet och marken, så att is bildas i vävnader i trädet.

Kallt vatten bör sprutas på blossom av fruktträd efter frost har inträffat men innan solen stigit för att smälta frosten.