Hur fungerar den jul pengar på fast lön och kommissionen?

Fråga:

Hej

Jag har en fråga angående bonus jultiden. Vi har två olika försäljningsområden med vår arbetsgivare. En få tror jag allt mellan 3000 och 4000 brutto fixa och har små möjligheter för provisioner. När jul pengar utnyttja naturligtvis eftersom du får här en fast månadslön.

I vårt område, få vi endast 1800 fix och och provisioner årsgenomsnittet någonstans på 3500 brutto. Jul pengar, får vi bara den fasta lönen. Här känner vi oss alla på en nackdel.

Bör här inte ett årligt genomsnitt i oss ställer, som har de inblandade utskotten?

Tack på förhand för dina svar.


Svar:

Bör här inte ett årligt genomsnitt i oss ställer, som har de inblandade utskotten?

Det skulle vara trevligt vid första anblicken. Låt oss prata med arbetsgivaren, eftersom förbättringar belönas verkligen.

Jag har träffat hittills fortfarande ett sådant krävs system i min professionella praktik. Kommissionen bör ge ett incitament för arbete. Julbonus, är dock en (vanligtvis volontär) ytterligare ersättning för alla, där en ytterligare ersättning för arbete incitament skulle störa. Du kan med din prestanda över kommissionen wacker att utveckla din personliga jul betala vänner och sedan samla in denna avgift utan avund känslor.