Hur fungerar denna investering i guld med beskattning?

Fråga:

Hur är det med beskattning, du investerat i Goldanlgen. Investeringar i certifikat kan jag tänka mig att dessa är föremål för källskatt. Så är det i fysiskt guld. Är det sant att innehavstiden för kapitalvinst är endast ett år? Det är så annorlunda än i ägarbebodda fastigheter, avses alltid så konkret guld, 10 år här!


Svar:

Guld investeringar värdepapper (ETCs, certifikat, derivat) betraktas inte även då ädelmetall butiker, om dessa papper för att säga fysisk insättningar. Det var inte ett avtal om upphandling, lagring och efterföljande leverans av guld, men ett värdepapper (obligationer), så det tidigare rättsliga yttrandet. Således, transaktioner med värdepapper av den slutliga källskatten är föremål för och det finns inga gränser för spekulation.

Gäller fysiska guld § 23 ITA, dvs business för dem är privat försäljningstransaktioner. Guld har därför en spekulativ period på ett år. Efter en innehavstid på mindre än ett år inte schablonmässiga skatten, men personliga skattesatsen tillämpas på förtida försäljning.