Hur fungerar det inneboende värdet av en option certifikat?

Fråga:

Hur fungerar det inneboende värdet av en option certifikat?


Svar:

Kan jag vänner tyvärr inte berätta, men också skulle vara intresserad.