Hur fungerar detta med överföring moms - autogiro - insättning på skattekontoret?

Fråga:

Vem vet, hur gör du det med borttagningen av momsen till skattemyndigheten? Är att dras via autogiro - insättning på kontot av Skatteverket - eller hur? Tack för svaret, jag har att göra detta snart, kanske, och har tyvärr ingen aning om hur det går?


Svar:

Grund och botten gör jag själv. Jag ska ge FiskalRittern inte debitera tillstånd!