Hur fungerar detta med skatter på gas bil? Är du där? Och hur mycket? Tack.

Fråga:

Hur har detta vänligen med skatter på gas bil? Måste betala och hur mycket? Eller främjar som staten? Tack. Relation vill köpa sådant fordon.


Svar:

Eftersom genom konvertering till gas deplacement ändringarna inte skatten tas ut per 100 cbm fortsätta.