Hur fungerar en debet

Fråga:

Klubbar och donation samlare, jag har ofta situationen jag registrera var (på onlineshoppen inte ens det) och en tid senare är lätt från mitt konto debiteras, bara debitera.

Men hur fungerar detta egentligen sidor av Abbucher? Vilka åtgärder måste ta detta som du får på alla dina pengar? Om den egna banken eller min Bank (som = köparen)? Vad gör du med signaturer? Kan tiden steg någon förklara? Skulle vara bra, jag frågade mig själv någon gång som:-).


Svar:

Följande dokument med signaturer samlas natrülich av avfall böcker och arkiverat.

I tillägg det körs i fönstret så, som du vill skicka en check på banken. Förfarandet som dokumentet så att du skickar ett betalkort kvitto och lämna sådan kontroll (även på sådan form).

Makt är det papperslösa via onlinebokningen kör esentsprechend.

Dessa dokument hamna sedan efter 2-4 agen på gäldenärens Bank udn debiteras. som strider mot eftersom något fel har deponerats, går den tillbaka.