Hur fungerar regeringens politik påverkar småskaliga företag i Kenya?

Hur fungerar regeringens politik påverkar småskaliga företag i Kenya?

regeringens politik på småskaliga företag