Hur gamla barn har att vara innan de kan fatta beslut om att inte ha umgänge med en förälder?

Statens myndig majoritet eller tills en domstol regler annars.