Hur gammal är en Iver Johnson mål 22 pistol modell 55 A?

Jag skulle kunna hjälpa med din fråga...
"Hur gammal är och Iver Johnson 22 modell 55 A?.
Jag köpte en ny i 44 år sedan i juni 1963.