Hur gammal måste du vara att driva en go kart?

Hur gammal måste du vara att driva en go kart?

Beror på vilket land din i. Om i Australien omkring 15 till 16 i pa kan du börja köra kan en go-kart när du är 4you köra go kart vid en ålder av 7 i austalia dess kallade kadetter