Hur gammal måste du vara att få en tatuering i Massachusetts?

Här är själva lagen för Massachusetts
(A) ingen tatuering, piercing av genitalier, branding eller markberedning skall utföras
om en person under 18 år. I MA har varje stad olika lagar. I några staden kan du få pusslas med din förälders/vårdnadshavares tillåtelse.
(B) piercingar, än piercing genitalier, kan utföras på en person
i 18 år under förutsättning att personen som åtföljs av en korrekt
identifierade förälder, rättsliga frihetsberövande förälder eller vårdnadshavare som har undertecknat ett formulär
samtycker till detta förfarande.