Hur gammal måste en hem besparingar kunder

Fråga:

Hur gammal måste en hem besparingar kunder


Svar:

25,9 år eller 30 år...

Du verkligen förvänta dig inte ett svar på en uppsättning, eller?