Hur gammal måste en person vara att stämma?

Du måste vara myndig ålder fastställts av vistelse innan du kan stämma eller bli stämd. Myndig ålder i de flesta stater är 18, i Alabama och Nebraska är det 19, i Mississippi och Pennsylvania det är 21. Föräldrar eller vårdnadshavare av en minderårig kan lämna in en stämningsansökan för dennes räkning. En mindre föräldrar eller vårdnadshavare i vissa fall kan stämmas för skador underårige kan ha orsakat. Flesta stater har lagar om monetära återkrav att föräldrar eller förmyndare kan hållas ansvarig för och fastställa de villkor enligt vilka en rättegång av detta slag kan vara inititated.