Hur gjorde Jim crow lagarna stop svarta från att rösta?

Hur gjorde Jim crow lagarna stop svarta från att rösta?

Svarta kunde rösta om
1. de kunde läsa (de hade en Läs-och skrivkunnighet testet)
2. deras farfar var inte en slav (detta begränsade antalet tillfrisknade som kunde rösta)