Hur gör du FTP?

De flesta Linux-system har ftp tillgänglig som ett kommandoradsalternativ. Prova att skriva "man ftp" i terminalläge se till att du har det, och att lära sig de olika FTP-kommandona. Vanligtvis måste du veta FTP-platsens namn och användarnamn och lösenord tilldelas du för FTP-platsen. Du startar FTP-sessionen genom att skriva något i stil med: FTP-www.mysite.net vid ftp-prompten, ange ditt användarnamn och lösenord, om servern kräver att du loggar in anonymt ställe "anonym" eller "ftp" i fältet användarnamn och lämna lösenordsfältet tomt. Sedan använda FTP-kommandon (t.ex "ls"sätta""få""cd""chmod") att överföra och underhålla filer på din webbplats. Om du föredrar ett grafiskt gränssnitt, kan det finnas vissa X Windows ftp klienter tillgängliga för nedladdning. Google "FTP-Linux" och se vad du kan hitta. Jag föredrar den vanliga kommandoradsversionen. Mycket snabbare och lättare när du lär dig kommandona.