Hur gör jag bästa pengar för min systerdotter?

Fråga:

Jag vill att ekonomiskt stödja min 6-åriga systerdotter och ansöka om det från nu månatliga pengar så att hon senare ännu enklare och mer bekymmerslös kan ha den i studien. Vad rekommenderar du för månatliga insättningar med en placeringshorisont på ca 13-15?


Svar:

Vid en sådan körning, skulle jag ta mer aktiefonder. Även om det ser ut just nu, som lager är en förlorande proposition. De får den bästa avkastningen på lång sikt. Och om du tar en stock-fond, du streust på samma gång även risken.