Hur gör jag Sellma's quest i Dragon Quest IX?

Hur gör jag Sellma's quest i Dragon Quest IX?

Först måste du få henne i gästboken. Får strävan efter henne, sedan prata till Erinn, då Ginny som driver banken i längst ner till höger, därefter till Sellma igen. Försök sedan att lämna värdshuset och titta på en cutscene.
Lämna, se en annan cutscene, sedan gå till Gleeba och dryckestråg djup. Här hitta lila dörren och gör din väg genom kyrkogården. Kampen Rover (svag eld och ljus) och som kommer att avsluta questen.