Hur håller människor hopp?

Sätt inte ditt hopp i vad du se eller känna, men vad säger Gud i Bibeln. Det är det enda sättet jag vet att inte förlora hoppet. Och kom ihåg att livet här inte alla finns. Om här i livet bara vi har hopp, är vi olycklig.

Svar
Det är mer liv än du någonsin kan föreställa. Hur kan potten veta allt som finns att veta om potter och hans avsikter?