Hur handel bidra till spridningen av digerdöden?

Hur handel bidra till spridningen av digerdöden?

Digerdöden (böldpest) började i Kina. Sidenvägen, en massiv handelsväg start i Kina, inte bara bar handel objekt men loppor och råttor som var värdar för böldpest. När köpmännen och handlare gick till Europa bär den infekterade loppor och råttor, bröt pesten lös.