Hur hanterar du Narcissist med demens?

Vara tacksam de inte minns du