Hur har eller kommer att lagstiftning om genetiskt modifierade livsmedel påverkas jordbruksproduktionen USA?

Kongressen har faktiskt inte haft mycket att göra med passerar lagstiftning när det gäller produktion av genetiskt modifierade livsmedel. Huvudsakligen, har det reglerats genom USDA (plantering av GM-grödor) och FDA (reglering av genetiskt modifierade organismer i livsmedel som produceras). EPA spelar en roll, alltför. I grund och botten har tillsynsmyndigheterna låtit kommersiell plantering och produktion av GMO-livsmedel med mycket lite verklig tillsyn och reglering sedan 1996. Nu, nästan all soja och majs planterade i Förenta staterna är GMO, och fler sorters GMO planteras. I framtiden, på vår nuvarande kurs, kommer att mer och mer GMO-grödor utvecklas och planterade, trots att det finns inga bevis att avkastningen är större eller att de är mer näringsrik kanske (mindre), och det finns bevis för att GMO-produktion ökar användningen av herbicider och korsbefruktning av genetiskt modifierade sorter hotar den biologiska mångfalden.