Hur har shays uppror och andra protester påverka regeringen?

Betydelsen av inhemska revolt som shay's uppror var att de hjälpte den amerikanska regeringen börjar inse vad det hade att ändra i artiklar i edsförbundet och det var början till omformulering.