Hur har skillnaden mellan Sunni och Shia sekterna påverkat historien av Islam?

Uppdelningen mellan Shia och Sunni går tillbaka till döden av profeten Muhammad, och frågan om vem som skulle ta över ledarskapet för den muslimska nationen. Sunnimuslimer instämmer i den ståndpunkt som många av profetens följeslagare, att den nya ledaren bör väljas bland de klarar av jobbet. Detta är vad som gjordes, och profeten Muhammads nära vän och rådgivare, Abu Bakr, blev den första kalifen av den islamiska nationen. Ordet "Sunni" på arabiska kommer från ett ord som betyder "en som följer traditionerna av profeten."
Å andra sidan, delar vissa muslimer tron att ledarskap borde stannat inom profetens egna familjen, bland dem specifikt har utsett honom eller bland imamer utsedd av Gud själv.
Shia muslimerna anser att ledarskap bör har gått direkt till hans kusin/son-in-law, Ali efter profeten Muhammads död. Genom historien har shiamuslimer inte erkänt myndigheten i valda muslimska ledare, väljer i stället att följa en linje av imamer som de tror har utsetts av profeten Muhammed eller Gud själv. Ordet "Shia" på arabiska betyder en grupp eller stödjande part människor. Allmänt kända benämna förkortas från den historiska "Shia-t-Ali", eller "partiet Ali." De är även känd som anhängarna av "Ahl-al-Bayt" eller "Personer i hushållet" (av profeten).
PS jag är en sunni :)