Hur hittar du det nuvarande priset på olja?

Fråga:

Jag är bara, om jag ska beställa denna vecka olja eftersom det körs snart ändå. Vet någon om priset är igen ner sexualitet? Var och hur jag kan hitta eftersom det nuvarande priset på olja?


Svar:

Jag kallar min värme olja-återförsäljare, eftersom priset är. Du kan ringa på flera återförsäljare att jämföra. Det är också det nuvarande priset med oss i tidningen.