Hur hittar du Lorelei på Pokemon leaf green när hon lämnar sitt hem och hon "inte i elite four?

Hur hittar du Lorelei på Pokemon leaf green när hon lämnar sitt hem och hon "inte i elite four?

Hon är på 4 ö i grottan till höger när du anger 4 ö.