Hur hittar du mitt i en berättelse?

"Hjärtat" i en berättelse är temat, eller meddelandet som författaren försöker förmedla. En Novell eller dikt har vanligtvis ett tema, medan en bok kan ha flera olika teman.

Tema, eller mitt i berättelsen är inte samma sak som tomten. Tomten är vad som händer i historien - temat är vilket budskap du bör ta bort från historien.

Här är några saker du kan göra för att hitta hjärtat av historien: I hjärtat av berättelsen är läxan att författaren erbjuder eller vad författaren vill att du ska ta bort från läsupplevelse.

  • Titta på titeln - ibland författaren ger dig en ledtråd till vilket budskap han försöker förmedla genom att ge berättelsen en talande titel.
  • Leta efter upprepningar - finns det några symboler eller mönster som författaren upprepar? Detta kommer att ge dig en ledtråd om temat.
  • Leta efter allusioner-
  • Leta efter detaljer och fråga dig själv "vilket budskap författaren försöker att skicka genom att inkludera denna detalj eller faktum?"
  • Titta på huvudpersonen - är denna karaktär någon som författaren vill att du ska identifiera, eller är du tänkt för att ogillar karaktären? Författaren skickar du ett meddelande förresten tecknet som fungerar?
  • Titta på konflikten - ofta, det som motsätter sig tecknen är författarens sätt att få en punkt.
  • Leta efter generaliseringar - försök att generalisera från de faktiska händelserna i historien till bredare ämnen.

Det är en fråga för att identifiera mönster.