Hur hittar du området av folium Descartes?

I första kvadranten.